Οπίσθια Πρόσκρουση Ποδοκνημικής στον Κλασσικό Χορό (Dancer’s Heel)
 
Οπίσθια Πρόσκρουση Ποδοκνημικής στον Κλασσικό Χορό
(Dancer’s Heel)

Η Οπίσθια Πρόσκρουση της Ποδοκνημικής είναι συχνή στις χορεύτριες κλασσικού μπαλλέτου που χορεύουν πολλές ώρες en pointe.
Συνδυάζεται συχνά με την παρουσία του επικουρικού μικρού οστού (οστάριου) os trigonum που βρίσκεται στην οπίσθια επιφάνεια του αστράγαλου σε ποσοστό ίσο με 2.5–14% των φυσιολογικών ποδιών και συνήθως δεν προκαλεί προβλήματα. Στον κλασσικό χορό όμως τα άτομα που απασχολούνται με την απαιτητική δραστηριότητα αυτή, έχουν το πέλμα σε πλήρη κάμψη στη στάση πλήρους pointe και συχνά για πολλές ώρες. Αυτή η στάση έχει σαν συνέπεια την πίεση των μαλακών μορίων στην οπίσθια επιφάνεια του αστραγάλου και τη δημιουργία συνδρόμου πρόσκρουσης, πόνου και δυσλειτουργίας του ποδιού. Συχνή είναι η παρουσία και της παθολογίας της τενοντοελυτρίτιδας του καμπτήρα του μεγάλου δακτύλου του ποδιού σε ποσοστό 60–85%.

EnPointeFoot

              Διάγνωση
ѵ Κλινική Εξέταση
• Ιστορικό επαναλαμβανόμενων κινήσεων pointe και releve´
• Οίδημα – Ευαισθησία οπίσθιας επιφάνειας αστραγάλου
• Πόνος στην πίσω και έξω επιφάνεια της Ποδοκνημικής Άρθρωσης
• Ο πόνος γίνεται μεγαλύτερος με την κάμψη του πέλματος προς τα κάτω
• Μπορεί να υπάρχει αστάθεια της ποδοκνημικής άρθρωσης

PIS PLANTAR FLEXION

ѵ Απεικονιστικός Έλεγχος
• Απλές ακτινογραφίες                          
• Υπερηχογράφημα μαλακών μορίων
• Μαγνητική Τομογραφία

osTrigonumPgrade1

               Θεραπεία
ѵ Συντηρητική
• Ανάπαυση - Παγοθεραπεία (RICE)
• Αντιφλεγμονώδη Φάρμακα για λίγες μέρες
• Διατάσεις Αχιλλείου Τένοντα
• Ασκήσεις Ενδυνάμωσης- Ιδιοδεκτικότητας της ποδοκνημικής
• Κρουστικοί Υπέρηχοι
• Τοπική ένεση Κορτιζόνης με Υπερηχογραφικό έλεγχο
• Έγχυση Πλάσματος Πλούσιου σε Αιμοπετάλια
• Μεσοθεραπεία
• Ιατρικός Βελονισμός – Ηλεκτροβελονισμός

 shockwave achilles 1280x853

Ѵ Χειρουργική
• Ανοικτή Αφαίρεση os trigonum οσταρίου με οπίσθια-έσω τομή (ασφαλέστερη για την προστασία αγγείων και νεύρων περιοχής)
• Αρθροσκοπική αφαίρεση os trigonum οσταρίου
• Αρθροσκοπική απελευθέρωση τένοντα Μακρού Καμπτήρα Μεγάλου Δακτύλου